INFORMACIÓ SOBRE EL NOU REGLAMENT

23.05.18
|
Benvolgut client:
Volem explicar-li en què consisteix el Nou Reglament europeu de Protecció de Dades (GPRD) i les conseqüències que pot tenir per a vostè:

Nou Reglament de protecció de dades

Què és el nou reglament de protecció de dades?
 

És una nova normativa europea. Aquest reglament adapta la gestió de les dades personals als nous entorns digitals, com a internet i apps per a mòbils. D'aquesta manera, vostè té més control sobre les seves dades.

Quan serà aplicable la nova normativa?
 

La Unió europea va aprovar el reglament en 2016. Els Estats membres l'han d'aplicar a partir del 25 de maig del 2018.

Quins canvis suposaran per a vostè?
 

La normativa europea afegeix nous drets als recollits a l'actual normativa espanyola. Per aquest motiu hem d'actualitzar la informació a la seva disposició. També sol·licitarem la seva autorització per poder tractar les seves dades en alguns casos nous. D'aquesta manera, podrem oferir-li un servei més adequat a les seves necessitats.

Ha de consentir tots els tractaments sobre les teves dades?
 

Consentir tots els tractaments ens permetrà oferir-li un servei el més adaptat a les seves necessitats possible, però pot no fer-ho. Tot i  així, si opta per això últim, nosaltres hem de tractar sempre les seves dades per a alguns assumptes obligatoris per manteniment i/o compliment normatiu del producte o servei que tingui contractat.
Sempre podrà consultar tots els tractaments i finalitats que fem amb la seva informació personal en https://segurossinsorpresas.com/es/aviso-legal


Pot modificar els seus consentiments quan vulgui?

 

Sí. La informació dels tractaments que ha consentit estarà sempre disponible a partir del 25 de maig. Podrà modificar-la sempre que vulgui des d'aquesta data a través de correu postal en la següent adreça: carrer Pompeu Fabra nº 8 c.p. 08401- GRANOLLERS RF. ARCO identificant-se adequadament.

Aquest canvi normatiu, Afecta a totes les empreses de les quals vostè és client o només a les companyies d'assegurances?


Totes les empreses que tinguin dades personals hauran de complir amb el Reglament.


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 

Corredoria Mutual de Conductors vinculada a Mutual de Conductors MPS a cosina fixa, SAU
CIF: A-58441049
Amb domicili al carrer Pompeu Fabra nº 8 c.p. 08401- GRANOLLERS

 

Per què i para què tractem les seves dades personals?
 

Tractem les dades que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la proposta o tramitació del propi contracte d' asssegurança, el seguiment i gestió de qualsevol sol·licitud de contracte i/o posterior contracte, així com de qualsevol sol·licitud d'informació addicional que es remeti, la realització de controls de qualitat i estudis estadístics, remetre-li informació, fins i tot per via electrònica, sobre productes i serveis, ofertes, promocions i campanyes de fidelització de CORREDURIA MUTUAL DE CONDUCTORSVINCULADA A MUTUAL DE CONDUCTORS MPSA PRIMA FIXASAU, i de les diferents entitats pertanyents al GRUP MUTUAL DE CONDUCTORS, fins i tot una vegada extingida la relació contractual existent, a realitzar anàlisi de sinistralitat, la prevenció del frau en la selecció del risc i en la gestió de sinistres.
D'aquesta manera, utilitzarem les seves dades per dur a terme alguna de les següents accions:
- Enviament de la informació que ens sol·licitin mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web o qualsevol altre mitjà de contacte amb la nostra empresa.
- Facilitar ofertes de productes i serveis del seu interès.
- Dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable dels nostres clients.
- Dur a terme enquestes de satisfacció, estudis de mercat, etc. amb la finalitat de poder oferir-li les ofertes més adequades i una qualitat optimitzada de servei, etc.

 

Durant quant temps conservarem les seves dades?
 

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients potencials i assegurats que recopilem mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d'informació es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat. Les dades proporcionades pels nostres clients i proveïdors es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.

En qualsevol cas guardarem les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que podem conservar les teves dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que hagi deixat d'usar els nostres productes o que hagi deixat d'usar aquesta pàgina web. Després d'aquest període, les seves dades personals seran eliminats de tots els nostres sistemes

Quin és la base de legitimació per al tractament de les seves dades?
Segons tipus de tractament de dades la base de legitimació és la següent:

TRACTAMENT I BASE DE LEGITIMACIÓ
Tractament Gestió Comptable: gestió de facturació amb clients i/o proveïdors. Base de Legitimació:  Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts.

Tractament: Gestió fiscal: aplicació de retencions, bonificacions, etc. Base de Legitimació: Manteniment, desenvolupament i control de la
relació contractual entre les parts; Compliment obligacions legals

 

Tractament: Gestió administrativa: gestió de logística, magatzem, lliuraments al clients, recepció de mercaderies, etc. Base de L.egitimació: Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts
 

Tractament Màrqueting: Accions comercials sobre els nostres productes o serveis dirigides als nostres clients o aquelles persones que ens han sol·licitat informació relativa en el passat incloent la realització d'enquestes de satisfacció als nostres clients. Base de Legitimació:
Consentiment lliure i inequívoc del propi interessat (clients potencials), li fem constar que la retirada d'aquest consentiment en cap cas pot condicionar l'execució del contracte que hi hagués entre les parts; interès legítim de la companyia sobre la promoció i comercialització de productes o serveis similars als obtinguts o sol·licitats per les persones interessades en el passat.

Tractament Contractació o pressuposto. Sol·licitud Pòlissa . Base de legitimació: Article 63.3 Llei de Mediació en Assegurances i Reassegurances Privades,  Execució d'un contracte 
Consentiment de l'interessat.

L'emplenament de totes les dades personals facilitats és totalment voluntària, però necessària per a la gestió de la seva sol·licitud.

En el cas que no faciliti les seves dades de caràcter personal no es podrà executar el seu contracte d' assegurança, complir les obligacions legals o derivades dels poders públics.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No cedirem les seves dades personals a cap empresa tercera que pretengui utilitzar-los en les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas que ens hagi autoritzat expressament a això.

Li informem que podem facilitar les seves dades personals a organismes de l'Administració Pública i Autoritats competents en aquells casos en què ens requereixin legalment o en els casos en què actuant de bona fe, considerem que tal acció és raonablement necessària per complir amb un procés judicial; per contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per protegir els drets de l'empresa o els seus clients i el públic en general.

Sí proporcionem les seves dades personals a terceres persones (Ex. proveïdors de serveis d'Internet que ens ajuden a administrar la nostra pàgina web o dur a terme els serveis contractats, empreses de suport i manteniment informàtic, empreses de logística, gestories i assessorament fiscal i comptable, etc.). En qualsevol cas, aquestes terceres persones han de mantenir, a tot moment, els mateixos nivells de seguretat que nosaltres en relació a les seves dades personals i, quan sigui necessari, estaran vinculades per compromisos legals a fi de guardar les seves dades personals de forma privada i segura, i també per utilitzar únicament la informació seguint instruccions específiques de l'empresa.

Consent expressament que les seves dades puguin ser cedides, exclusivament per a les finalitats indicades anteriorment, a altres entitats asseguradores, reaseguradoras, financeres, immobiliàries o sanitàries pertanyents al GRUP MUTUAL DE CONDUCTORS, filials i participades, així com a altres persones físiques o jurídiques que, així mateix, desenvolupin qualssevol de les referides activitats i amb les quals les diferents entitats de les empreses del GRUP MUTUAL DE CONDUCTORS concloguin acords de col·laboració. Tot això tant si es formalitzés o no operació alguna.

Quins són els seus drets com a interessat?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

En concret, les persones interessades poden sol·licitar el dret d'accés a les seves dades personals, així com rebre'ls en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s'efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).

Així mateix, les persones interessades poden sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret a oposar-se al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establertes en la normativa aplicable.

Així mateix, li informem que té dret a retirar els seus consentiments atorgats a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Així mateix s'informa a l'Usuari que a qualsevol moment pot exercitar els esmentats drets dirigint-se per escrit a nosaltres utilitzant les dades de contacte que apareixen en l'Expositiu 1 del present Avís Legal, adjuntant còpia del seu DNI.

Vostè també tindrà el dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets. 

D'altra banda, d'acord amb el que es disposa en la Llei 34/2002, d'11 de Julio, de Serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic, ens comprometem a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver recaptat abans l'expressa autorització del destinatari. L'Usuari podrà oposar-se a l'enviament de publicitat marcant la casella corresponent.

Com pot obtenir més informació?
Pot consultar informació detallada en l'Avís Legal de la pàgina web www.segurossinsorpresas.com