ESPECIAL AJUTS Al TAXI

03.04.20
|
Especial de ayudas al servicio de taxi
Especial d' ajuts al servei del taxi

Els taxistes poden sol·licitar els ajuts per cessament d'activitat regulades en l'RDL 8/2020, que consisteixen en una prestació del 70% de la seva base reguladora i no s'hauria de cobrar les quotes d'autònoms, encara que ja han estat abonades, per la qual cosa es procedirà a la seva devolució d'ofici. Per a això hauran de presentar una sol·licitud davant la seva mútua laboral; i estar segurs que han tingut una disminució de la seva facturació el mes de març d'almenys el 75% en relació a la mitjana de la seva facturació de setembre a febrer. Aquesta acreditació, en cas que se'ls sol·liciti en un moment posterior, pot resultar difícil de justificar, ja que al ser en tributació per mòduls no podrà acreditar-lo mitjançant lliurament de llibres d'ingressos al no disposar d'ells per no ser-los exigits per la seva normativa fiscal. No obstant això, el Institut Metropolita del Taxi ha regulat la restricció de la seva activitat des del passat 25 de març, per la qual cosa aquesta regulació facilitarà la justificació de la disminució de facturació a l'ésser un mitjà de prova admès en Dret, encara que serà d'utilitat si les ajudes per aquesta prestació es prorroguen al mes d'abril.

Comunicar-li que el 01 d'abril s'ha publicat l'RDL 11/2020 el qual facilita la possibilitat de sol·licitar una moratòria en el pagament de les seves cotitzacions a la Seguretat Social per les quotes de maig a juliol, fins a sis mesos sense interessos; encara que aquesta mesura encara està pendent de desenvolupament mitjançant Ordre ministerial. I també es possibilita l'ajornament de les quotes d'autònoms d'abril a juny, amb un amb un interès del 0,5%, havent de sol·licitar el mateix durant els 10 primers dies de cada mes.

D'altra banda, la Generalitat de Catalunya té pendent d'obrir una línia d'ajudes als treballadors autònoms, que podria aconseguir fins als 2.000€. Aquesta ajuda resultaria incompatible amb la prestació de cessament d'activitat esmentada en el primer paràgraf, i en l'actualitat està pendent de desenvolupament, no podent-se tramitar fins que es publiqui en el BOGC a principis d'abril.

Des de TU PUNTO LEGAL us continuarem informant si es publiquen noves ajudes, i si necessiteu de major informació no dubteu a contactar-nos.


Si tens algun problema, pregunta o dubte de laboral, penal, família, etc...

 

Truca'ns al 93.567.91.19 o per email : info@tupuntolegal.com