El govern imposa una pujada dels impostos a les assegurances (IPS) molt important.

24.12.20
|
Es passarà de pagar un IPS del 6% al 8%
Es passarà de pagar un IPS del 6% al 8%

L’assegurança paga a l'actualitat un impost del 6%. El 2021 es veurà incrementat fins al 8% a causa de la pròxima nova Llei de Pressupostos Generals de l'Estat d'aquest govern.

Tot el sector d'assegurances s'ha manifestat en contra d'aquesta mesura per desproporcionada i injustificada.

Si un client disposa d'una pòlissa, amb pagament fraccionat, contractada en el 2020 i venç en el 2021, els rebuts corresponents al 2021 vindran ja amb aquest recàrrec, (el 8% en comptes del 6%).

L'increment afecta a gairebé tot tipus d'assegurances.

Tant els corredors com les companyies asseguradores estan en contra d'aquesta pujada d'impostos perquè perjudica tant les persones com a les empreses que, a través de l'assegurança i amb un criteri de responsabilitat, asseguren la seva vida diària, el seu patrimoni i les seves activitats empresarials i professionals enfront dels possibles danys propis i que puguin causar a tercers.